KTC Profile

Address : 37/8 M.3 Phahonyothin-Lamlukka Rd.

T.Lardsawai A.Lamlukka Pathum thani 12150

Tel. (662) 9945418 / 9986377 Fax. (662) 9986376

E-mail; ktctestingcenter@gmail.com


My memory

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

หลวงจีนสามรูป

วัดแห่งหนึ่งอยู่บนเขามีหลวงจีนเล็กอยู่ที่วัดเพียงรูปเดียว


ทุกๆ วันหลวงจีนเล็กจะต้องไปหาบน้ำมาจากลำธารอยู่มาวันหนึ่งหลวงจีนผอมมาอยู่ที่วัด


วันแรกๆ หลวงจีนเล็กไปหาบน้ำคนเดียว


ต่อมาหลวงจีนเล็กบอกว่า ต้องไปช่วยกันซิ


ลากหลวงจีนผอมไปด้วย หลวงจีนสองรูปช่วยกันหาบน้ำเวลาผ่านไปอีกครึ่งปี หลวงจีนอ้วนมาอยู่ที่วัดนี้


หลวงจีนอ้วนเหงื่อออกมาก กินน้ำจุ และชอบอาบน้ำบ่อยๆ


น้ำที่หลวงจีนเล็กกับหลวงจีนผอมช่วยกันหาบขึ้นมาไม่พอใช้


หลวงจีนเล็กและหลวงจีนผอม จึงไม่ยอมลงไปหาบน้ำ


จนไม่มีน้ำใช้ชาวบ้านต่างโพนทะนา


"หลวงจีนรูปหนึ่งหาบน้ำมาใช้


หลวงจีนสองรูปหาบน้ำมา


หลวงจีนสามรูปไม่มีน้ำใช้!"เคราะห์ดีในวันที่น้ำหมดตุ่ม


มีหนูตัวหนึ่งเข้ามาหาอะไรกินที่วัด


แล้วไปเตะเทียนไขล้ม ไฟลุกลามจะไหม้วัดหลวงจีนทั้งสามตกใจมาก จะหาน้ำดับไฟก็ไม่มี


จึงรีบลงเขาไปช่วยกันหาบน้ำมาดับไฟได้ทัน

ตั้งแต่นั้นหลวงจีนสามรูปก็อยู่ด้วยกัน


ด้วยความสามัคคีและช่วนกันหาบน้ำพระราชนิพนธ์และภาพฝีพระหัตถ์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2549

Reference data base : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=mhoomum&month=05-09-2009&group=5&gblog=5